NOC SŁOWIAŃSKA

Słowiańsko i tajemniczo

MUZYKA

Podróż do zapomnianych czasów, gdzie biały śpiew i stare instrumenty przeplatają się z klimatycznymi brzmieniami dawnej Słowiańszczyzny.

Rusałki i wiedźmy

STROJE

Dwie wersje - zwiewne białe sukienki z kolorowymi wiankami lub bardziej pierwotnie i dziko ubrane wiedźmy.

Mistycznie

CHARAKTER

Tajemniczość, powaga, szacunek dla żywiołu. Ten pokaz hipnotyzuje swoim pięknem i wprawia w zadumę, zachowując przy tym surową energię.